Xelil Xemgin - Hatiye Nivisandin Kürtçe Şarkı Sözleri


Xelil Xemgin tarafından seslendirilen Hatiye Nivisandin eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Hatiye Nivisandin eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Hatiye Nivisandin Sözleri

Hatiye Nivisandin hey
Li kenara reşbirine
Li ser leven wan şehidan,
Li ser tirejen ten ji roje,
Li xwina xort ü keçan,
Li rabüna wan bindestan,
Li zindanen reş ü tari,
Di paxila jiyane de,
Li ser dilem şax veda ye,
Li ser şahen dar ü beran,
Weki rehe fireze ye,
Li ser lat ü zinaran,
Li ser bedena çinare
Li ser destike xencere
Li keviya ve cegere
Ku daveje ye pencere
Li kozik ü çepere
Li ser deve mawizere
Li ser basiken qembere
Keti ye li ser kembere
Mina ve kul ü kedere
Li ser pelen kinebere
Belav büye li her dere
Hersa dide ye hünere.
Gotin: M. Elt Heso
Awaz: X. Xemgtn
Muzik: X. Xemgın ü Diyar