Xelil Xemgin - Buka Cihane Kürtçe Şarkı Sözleri


Xelil Xemgin tarafından seslendirilen Buka Cihane eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Buka Cihane eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Buka Cihane Sözleri

Welate min tiwi büka cihane
Hemi bax ü bihuşt ü merg ü kani
Şepal ü şeng ü şox ü naz ü gewr i
Gelek serin ü rind ü pir ciwan i

Seri taca Selehedine Kurdi
Eni roj e di bİrca asimani
Du birhen te kevane Rusteme Zal
Du zulfen te ji tiren qehremani

Riwe te agire Zerdeşt ü Mezdik, ji te hestir ü seraba kemurani
Du leven te kiteba Haci Qadir, zimane te ji benda seyda ye Xani
Çena te guhe çudi ü Hebler, qirik eywan ü taxa Kesrewani
Di singa te kiteba Zendevista, memik ferfür e te de neqşe mani
Du desten te tixüben tirk ü iran, hero cenga bi tiren zerveşani
Ji singa te bi jer de gelye Laleş, ziyaretgeh e bo me her zemani
Bi nişan ü bi nan ü xwin rijandin, me dest girt ü qelen da ü tu ani
Seri ü pa ü zend ü bazin tev bi hine, hemi sor in ji renge erxewani

Bi te em şa nebün ev bü du sed sal, ji me denge tivengan çüye bani
Bira, law ü bav ü ap ü pismam, li ser te hev dikuştin di renge pehlew ani

ji Loran ta bi Zazan tev bi xencer, dihatin hev li meydane berani
Bi talan ü bi kuştin, hem bi sohtin, me kone şer li ser singa te dani
Emir ü begler ü paşa ü axa, kirin weran sera ü bire ü xani
Li aliki te deng ü cang ü halane, li aliki sedaye xewse sani

Du derden me hebün, dijwar ü xedar, xizani yek ewe di her nezani
Weke şer ü piling em diçün hev, pener rovi ji meydane hilani
Me ew rojen ciwani tev bi derdan, bi ziravi, belengazi ü şivani
Here büke pepüke jare meste, li ser singa te zava man biyani

Te reş daye sere xwe ber li ser me, li roke dibi piroz kitani
CEGERXWİN e küre te her dinale, ji ber jana nezani ü xizani

Helbest: Cegerxwin
Awaz ü Muzik: X. Xemgin