Xebat Şakir - Evineke Qedexe Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Evineke Qedexe eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Evineke Qedexe eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Evineke Qedexe Sözleri

Xwezi min karibe
di nav kolanen ramane te de
bi geryama,
ew kul ü derd
ji ser hev rakirna
be çendi dijwar in
xatüna min.

Yan ji
min desten xwe daniya
ser perdeyen dile te,
be çi awaz ü meqaman
le dixinin,
gelo Seba ye yan Hicaz in,
ez dizanim
ku wi dili, ji zü de
kef ü şahi neditine
ew çaven matmayi,
ew keseren kür
ew navkela li ser hev
ne ji valahiye ten
xatüna min.

Xwezi
min karibya
di nav sülaven wan çavan de
bi geriyama,
be çend serpehatiyen
bi hestir ü giri,
dibin wan çaven xemgin de hene,
be çend eş ü azar
ji derde paşverütiya
civaka ji hevketi te de hene,
gelo çend Zin ü Xec,
ü çend Edül
di nava ve civake de veşartine
yan çend
Mem,
Siyabend
ü Derweş
bi ser evina xwe de ponijine,
tu dizani
xatüna min.

Ez dizanim
ku piraniya dema te
bi hestir, ahin
ü keseran derbas dibe
ez dizanim
ku ew laleyen hewşa we
bi eş ü azaren te re digrin,
ü şina evineke be bext
ü qedexe digrinin,
xatüna min.

Ew dara gezo
ji ber xezeba di dile Bekoyan,
nema gezo ji wan diwerive
dara yasemine
ew bina xweş
di nava xwe de fetisand,
ü nema dertine,
xatüna min.

Roje perda xemginiye
bi ser demen xwe de berdaya
heyve ji
şina evineka qedexe girtiye
ew çiyayen bilind
be sehiw ü sir mane
ü dar ü deviyan ji,
perda şine
bi ser xwe dakirine,
xatüna min.

Firişteyen mirine
dahola cenga mirineka be bext
li dardixin,
gornebaşan
govenda şahiya evineke miri girtine,
qey bexte me reş bü,
qedera me reşbelek bü,
buhara me be gul bü,
yan ji be wext bü,
evina me xatüna min.

Gelo çima,
evina me be wext hat,
ü heviyen me beraveti bün,
be bextiye,
kone reş
li ber dergehe dile me dani,
Bekoyan,
di nava mejiyan de sinor çekirin
xatüna min.

31. 01. 2006   Oldenburg /Elmanya