Xebat Şakir - Bikene Dilbere Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Bikene Dilbere eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Bikene Dilbere eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Bikene Dilbere Sözleri

Ez ji te hez dikim,
bi dileki harrrrrr ü din,
le tu ji yeki din.

Ez li te dinerim,
ü dil bi te re,
govenda evindariye digerine,
le ti bi yeki din re,
şadibe
ü dikene,
dikene
ü dikene
ü min,
di nava kumreşiyeke xav de
digevizine.

Ji wan çaven hengivin,
şilana evine dibare,
le min zanibü,
ku ne ji bo mine,
beşerina te ya ne ji dil bi min re,
min di nava evin ü hesreteke birindar de
dihüne,
ez li te dinerim
le tu li yeki din
ez bi te re dikenim
le tu bi min dikeni

bikene dilbere  bikene
belki,
ez bi qimete xwe bihisim li ba te
ü ji xemsariya te nifret bikim
ji dudiliya te xwe nas bikim
ü ji daviken te xwe dür bikim

bikene dilbere bikene
ez im ye ku li ber kene te,
dile xwe dax dide
ü ji bo te,
di nava agire evine de dişewite
bikene
dilbere,
bi min bikene
ü
bere kene te bilind bibe
ü di guhen min de,
bibe qerineke dijwar
belki dile min bixele,
ü çaven min birije,
roja ku min tu nas kiri

bikene dilbere  bikene
belki ez…
bi qimete xwe bihisim li ba te
ü ji xemsariya te,
nifret bikim
ji du diliya te,
xwe nas bikim
ü ji daviken te,
xwe dür bikim

bikene dilbere bikene.
Ez di wan çaven te re,
vedana,
daviken bebextiye dibinim
le pirs,
di sere min de dubare dibin
ev çi kine li ba te,
li hemberi neviyen Adem
gelo ji rabirdüyen te te
ev xavekin?
yan ji,
tu bi cawe kine xwe dihüne
le behwer bike,
tu ye rojeke
di nava ve kin ü nifrete de
bişewiti
ü ew dile miri,
we bi xwe bihise le dereng.

bikene dilbere  bikene
belki,
ez bi qimete xwe bihisim li ba te
ü ji xemsarya te,
nifret bikim
ji du diliya te,
xwe nas bikim
ü ji daviken te,
xwe dür bikim
bikene dilbere bikene
Ez li te dinerim
le tu li yeki din
ez bi te re dikenim
le tu bi min dikeni

bikene dilbere  bikene.
Dil bihitiye,
ji kiryaren te,
ku mina taven sebate,
geh dikenin,
ü
geh digrin.

Ez nizanim
ji ke behwer bikim?
ji vi dile bi evin
yan…
ji çaven te
yen xapinok ü tijjjjjjji kin,
ji kene teye bi her kesi re
yan..
ji hisret ü berikirina vi dile bi birin.

Bikene dilbere  bikene
Belki,
ez bi qimete xwe bihsim li ba te
ü ji xemsariya te,
nifret bikim
ji du diliya te,
xwe nas bikim
ü ji daviken te,
xwe dür bikim
bikene dilbere bikene

08. 09. 2006 Oldenburg / Elmanya