Xebat Şakir - Bigri Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Bigri eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Bigri eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Bigri Sözleri

Bigri…
ta rondik bibin xwin,
ü…
be bextiya evine,
ü…
dile siware nezani
ü serhişkiya te
bimine be xwin.

Bigri, bigri ü bigri,
heta rondik bibin xwin
qirin bibin nalin,
ü…
miri barke be terqin ü yasin.

Li ser wi tifali bigri,
ye ku ji serserityen we ne agehdara,
ü…
ji bihevçünen we tim be ware,

Li ser ciwaniya
ku li ber pelen tekçünan diçe ü
bi nezaniye bergor dibe.
Bigri, bigri ü bigri,
heta rondik bibin xwin,
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

Bigri,
li ser wi dile
ku qimete evine nizane,
ü qedera malbateke
tune ü bergor dike,
li ber awazen
qirika birindar,
tifala xwe bilorine,
ü…………………………………
deydika tekçüna malbata xwe
bihejine.

Bigri ü tera xwe bigri,
heta rondik bibin xwin
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

Bi ser
dahatiwa xwe de,
bi ser,
evina ku di xilmaşiya şeve de
be war dibe,
bigri ü bigri be rawestan,
helina evine
be dost ü heval
beri dide gorstane eş ü azaran,
her kes düri te,
awaza tekçüna we dixwinin,
ü govenda mirina evine
digerinin.

Bigri, bigri ü bigri
heta rondik bibin xwin ü
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

Li pey hev rezbüne
yen ku ezinga davejin
nav agire kezeba te,
ü bizmaren dawi,
li darbesta evindariya te dixin
bigri, bigri ü bigri
şiretkare wi kore
tegehiştina wi zore,
bigri,
belki tu bi sülaven hestiran
ve reva agir vemrine ü
hestan le vegerine.

Bigri, bigri ü bigri
heta rondik bibin xwin ü
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

Ji bo beribüna wi tifali bigri
ew e ku
li ber
lehiya nezaniya malbate diçe
ü we çav sist bimine heya mirine.

Bikene wi tifali re bigri,
li ser şeş mehiya wi bigri,
di destpeka buhara wi de,
di ecacoka eş ü azaran de,
dihünin,
bigri dibe tu landika wi,
sibe vala bihejine.
Ji bo helek,
ji dil ken ü buhara wi,
sewi nemine ü
hini gotina bavo ü yade bibe.

Bigri, bigri ü bigri
heta rondik bibin xwin
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

Bes bike lavlav ji wi be dili
dile siware heviyen te
ji zü de miriye ü
nema li te vedgere ü
ji helana te sil büye.

Bigri, bigri ü bigri
heta rondik bibin xwin ü
qirin bibin nalin ü
miri barke be terqin ü yasin.

27. 09. 2006   Oldenburg / Elmanya