Şivan Perwer - Zembilfiroş Kürtçe Şarkı Sözleri


Şivan Perwer tarafından seslendirilen Zembilfiroş eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Zembilfiroş eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Zembilfiroş Sözleri

Qinyata Zembilfiroş ü evina Xatüne. Weki baki germ bi evin, tirs. Le paqiji girtibü ser hele ü herkesi, li dora Kela Farqine. Weha dibeje gele me: Zembilfiroş. Lawike Ebas, ya Emin ya nenas. Xer ü xeraca nastine, keda deste xwe dixwe. Hurmeta Mir ü evina Xatüne:
heskirina welat, gel, hele ya zarok ü jina wi her li dile wi ye. Heja ye Zembilfiroş

Zembilfiroş zembila tine
Delalo zembila tine
Kolan bi kolan digerine
Nan ü dahne pe distine
Zarokan pe ditevrine

Gava ew zembila tine
Xatün li birce dibine
Bi eşqa dil dihebine
Aqil diçe sewda namine
Ha dil were, ha dil were
Kese ji dil neki bawere
Ji mirovanti hatiye dere

Xatün :
Kuro selka vir de bine
Mir dixwaze te bibine
Buha buha ji te bistine
Lawiko ez brindar im

Zembilfiroş:
Xatüna min a delal e
Min bihisti Mir ne li mal e
Bazara’m bi male helal e
Xatüne ez tobedar im
Delale ez tobedar im

Ha dil were carek bi coş
Car car vexwe şerbeta xoş
Dilqinyata Zembilfiroş

Xatün :
Zembilfiroş lawike beyan i
Ez dibejim tu pe dizani
Min bo eşqa dil te ani
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Xatüna min a zerin e
Qusur li ser te qet nine
Le dilem kesi nahebine
Xatüne ez tobedar im
Delale ez tobedar im

Hay hay hay hawar e hawar e
Hay hay hay hay..
Xatün pir evindar e
Li ber rehma Xwede xwar e
Ji eşqe maye be par e
Evindar e ma beçare

Xatün li jor kar dike
Zer li eniye par dike
Kalen sedsalan har dike

Xatün :
Çaven min mina eynan e
Biske min mina qeytan e
Dirane min mina mircan in
Eniya min mina ferşan e
Bere min mina fincan e
Fincanen mir ü paşan e
Singe min mina zozan e
Zozanen haft eşiran e
Zembilfiroş, lawike derweş
Le bike kef ü seyran e

Zembilfiroş lawike derweş e
Keremke tu were peşe
Heqe zembilen xwe bibeje
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Le le le, le le Xatüne
Çaven te mina zeytüne
Ditirsim ji agire etüne
Ya Xatün ez tobedar im
Tobedare Xaliqe Cebar im
J’ser toba xwe ez nayem xware

Xatün :
Zembilfiroş lawike feqir e
Were ser doşeka Mir e
Bidim te guliyen herir e
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Tu Xatüna li birc ü van i
Li ser text ü li ser seran i
Tu ji min re nabi kevani
Xwedi zarok ü eyal im
Zarok tazi ü birçi li mal in
Xatüne ez tobedar im

Xatün :
Zembilfiroş lawike nenas i
Tena derpi ü kiras i
Tu ji destem nabi xelas i
Lawiko ez evindar im

Zembilfiroş:
Xatüna gerden bi mori
Qet nabe bi kotek ü zori
Tirsa min ji wi Reb e jore
Xatüne ez tobedar im
Tobedare Zerdeşte Kal im
Ji ser toba xwe qet nayem xware