Şivan Perwer - Kirive Kürtçe Şarkı Sözleri


Şivan Perwer tarafından seslendirilen Kirive eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Kirive eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Kirive Sözleri

Ax de were le, were le were le le…
Ax kirive le le……ax
Kirive ve sibe weze bi Çiyaye Şengale, Gola Smoqya diketim iro geli di gelida geli di geli da di geli da Kirive le le..
Mine bala xwe dabü ku ve sibeke keçka Smoqya li xwe kiriye kirase sori melesi çeka eba wi eba dawi di ser da

Xwe dabü deve Gola Smoqya mina kevoka, şinordeka Çeme Xebüre di bini da he kirive le le …
Kirive tu zani gune min ü te çiye ev heq ü şop ü re li min ü te girti ye
Ji min ü te ra büye süc ku ez misilman im tu ji Ezidi ye kirive le le…
Kirive ez ketime bexte te, te ve sibeke bi denge qebqeba herami kevine
Xwe berde poze Şengala Şewiti
Te bi şexa şexe Meleke Tawis ke, were di ser derd ü kula re ramüsaneke bi ser can ü cesede kirive xwe berde
Kirive le le…
Kirive heger xer be bira ji de ü bave te ra be
Heger gune be bira sedqa ber sere ez feqire we me kirive le le…

İcar keçike bang kir:
Kirivo weze jin im ne bi deste xwe me
Qurbana te me talan neke, ji xwe netirse, wez sond bixum bi Şexaltike Meleke Tawis be
Hege wez mirim ji axa sara me, hege ez biminim ji rih ü can ü cesede kirive xwe ra me kirivo lo…
De ramüsane m keçke Ezidiyan, di xweşbüna sehera sibe di azanya mele da kirivo lo…
Sing ü bere min, kara xezala mi xibşe, mi dilimeze, min kevoka, şinordeka Çeme Xebür e he kirivo lo…
De mina fincane qehwe ferfüri, dev ü leve min mina şekire Amede di deve cuhe de axitkiri dişine, kirivo lo…