Şivan Perwer - Kine em Kürtçe Şarkı Sözleri


Şivan Perwer tarafından seslendirilen Kine em eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Kine em eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Kine em Sözleri

Kine em?
Cotkar ü karker
Gundi ü rencber
Hemü proleter
Gele Kurdistan
Şoreş ü volqan
Tev dinamet in
Agir ü pet in
Sor in wek etün,
Agir giha qepsün

Gava biteqin
Dinya diheji
Ev pet ü agir
Dijmin dikuji
Kine em?
Hey hey hey kine em?

Em in rojhilat,
Tev birc ü kelat.
Tev bajar ü gund,
Tev zinar ü lat.
Ji deste dijmin:
Dijmine xwinxwar,
Xurt ü koledar
Ji Rom, ji Fireng,
Di rojen pir teng,
Bi küştin ü ceng.
Parast, parast
Parast min ev rojhilat
Kine em?
Hey hey hey kine em?

Kine em?
Gele serfiraz
Dijmine dijmin
Doste aştixwaz.
Em xweş mirov in,
Ne hirç ü hov in
Le çibkim be şer
Dijmin naçi der.
Bav ü kale me
Dijin tev serbest,
Naxwazin bijim
Ta ebed bindest.
Kine em?
Hey hey hey kine em?

Em in ew Kurde serhişk ü hesin,
İro ji dijmin ji me ditirsin
Bina barüde
Kete poze min
Dixwazim hawir,
Biteqim ji bin,
Disa wek mera,
Bikevin çiya.
Naxwazim bimrim,
Dixwazim bigrim.
Kurdistana xwe
Axa Midiya,
Kine em?
Hey hey hey kine em?

Em in ew Kardox Xaldewe kevnar,
Em in ew Mitan, Nayri ü Sobar.
Em in ew Lolo,
Kardox ü Kudi,
Em in Mad ü Goş,
Hori ü Gudi.
Em in Kurmanc ü Kelhor, Lor ü Gor,
Em in, em Kurd in li jer ü li jor

Çend hezar salin
Kurdistana me
Perçe perçe ma
Bindeste dijmin!

İro ji Lor ü Kelhor ü Kurmanc

Ji dest xwe berdan ew text ü ew tac
Hinek bün axa, hinek jen bün beg
Hinek jen büne cahşe jardara
Kurdistan firot wan tev neyaran
Büne mezhebdar,
Büne olperest,
Büne paşverü, bi tizbi ü xişt
Ta ku dijmin şikand li me ser ü pişt
Me dan bin lingan dewlet ü hebün,
Bün dijmine hev perçe perçe bün.

Ta ku Kurdistan,
Ta ku Kurdistan
Jar ü perişan
Ket e bin destan!
Ketin xewe, ketin xewe
Ketin xewa zilm ü zore
Ketin xewa bindestiye
Raketin, raketin…
Yekcaran sere xwe rakirin
Le dijmin seri zü jekirin
Yek carna sere xwe bi hez rakirin
Le dijmin seri zü jekirin

Le li vi xaki, li vi erdi toven jiyane hatiye çandin
Ev erde jiyane ye
Germ dibe, sar dibe
Dikele, dikele, dipişiqine
Brüske tave tavan hiltine
Ronahi dike roje li welat hiltine
Her weken Kawa li ser xwe pek tine
Niştimanperweran diwelidine

Em in ew gela
Bele em in ejdeha
Ji xewa dili
Şiyar bün niha
Dixwazin wek mer
Tev meji ü ber
Rabin her wek şer
Sere xwe hildin

Çi serbilind in
Bi cihan carek
Em bidin zanin
Reçika Markis,
Reçika Lenin.

Kure Guhderz ü Ferhad ü Rustem,
Kure Salar ü Şergoh ü Deysem.

Bejin bilind in
Wek dew bilind in
Em dest direj in
Serbest dibejin
Dixwazin bi lez
Gavan bavejin!
Kine em?
Hey hey hey kine em?

Ne xwinxwar in em, aştixwaz in em
Serdaren bilind, gernas in herdem
Em şer naxwazin,
Diven wekhevi,
Em paş ve naçin,
Le dijmin direvi!
Diven bi şewre, le ew qebül naki
Diven birati, le ew qebül naki
Büye wek rüvi
Li paş xwe naneri
Kine em…

Gelo bavem çi bikin?
Naxwazin insani
Eriş bikin ü bigrin
Histu bişkinin
Ev pisen mirdar
Ji nav me derxinin
Ji bo mirovan em tev dost ü yar
Biji Kurdistan, bimri koledar!
Kine em?