Şivan Perwer - Gule rebene Kürtçe Şarkı Sözleri


Şivan Perwer tarafından seslendirilen Gule rebene eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Gule rebene eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Gule rebene Sözleri

Wi de dewran e, gule mahrüme dewran e…
Min di bejna zirav sekini li peşya male li ber benderan
Li xwekirirye qutinye Helebe ser bejna tenik ü zirav de berdabü
Gulik ü şuriken van kemberan
Digo lawiko tuye xwede hebini min bihistiye tuye here welate xeribiye
De rabe ramüsaneke ji dev ü leve şekiri ji min keremke
Bira dile te nebe meskene derd ü kul ü van keseran
Ax de dewran e… gule mahrüme dewran e.
Wey de geli gundino… geli gundino ü ciranno…
Sibe ye min di bejna zirav sekini li deri male gelo xwe dabü nava deri
Mine bala xwe daye ji linga heya seri
Ü min je dipirsi kubare tu aziba an ji feri
Go lawiko eze bi te kim tuye bi xwede ki ji van gotinan vegeri
Li kumete serreş suwar be, ber dere me re her ü weri
Bebexto bihistina ku min bihistiye tu li ser şex ü melan pir digeri
Ew qedera ku xwede neke bi kaxezen şex ü melan naçe seri
Ax de dewran e… gule mahrüme dewran e…
Ax de gule le le ez weran im
Wey li min geli gundino ü ciranno…
Sibe ye malan barkir koç bi re ket
Min di kewa gozel xemili bi refe ket
Ew ü pira diya xwe ji male suwarbün bi rexe ket
Xwedaye aleme we qedera we bi reş bigerine
Tu bala xwe bide kewa gozel li zozana danime
Teze dile min şewiti agir pe ket
Ax de dewran e… gule malweran, ax le gule li min dewran e…