Şivan Perwer - Çiroka Ape Misto Kürtçe Şarkı Sözleri


Şivan Perwer tarafından seslendirilen Çiroka Ape Misto eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Çiroka Ape Misto eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Çiroka Ape Misto Sözleri

Lo Misto lo Mistiko
Rebeno dest sistiko
Doza heqe xwe nake
Ber xeke xwe melis diko

Misto bave Seyrane
Rabüye ser tapane
Diqirim çiqas bejim
Tew le naye gümane

Misto Misto Misto Misto
Deriya derda veneke lo
Ji min re derda leneke
Were lo lo lo… Misto

Min gelek tişt je re got
Dil ü ceger li min bün sot
Go bele weke te ye
Le Misto büye gaye cot

Misasa dest axe xwe
Nir xistiye sutye xwe
Zike erde diqelişe
Büye gaye axe xwe

Misto Misto Misto Misto
Dor dor dor reş e lo
Rebeno bi bexte reşo
Were lo lo lo… Misto

Heg zuxta le dixine
Heta Misto bi xwin e
Qet sere xwe ranake
Le bi ax ü nalin e

Misto bira te naye
Li gunde Xerabreşke
Havin ü zivistanan
Em rencber bün bo axe

Misto Misto Misto Misto
Deriya derda veneke lo
Ji min re derda leneke
Were lo lo lo… Misto

Axa çübü seyrane
Me berdida meydane
Me sere hevdu dişikand
Ew dima li ser talane

Bes e ev talan misto
Nir baveje şivisto
Tu raheje misase
Li dujmin bade histo

Misto Misto Misto Misto
Misto dil ü çave min lo
Tu dizani bi hale min
Were lo lo lo… Misto

Misto kedxwar dudu ne
Erd ü zevi girtine
Bi hev re weke seyan
Dixwin tev ser ü bin e

Misto rabe ser piyan
Dem çü em pri dereng man
Kes edi qebül nake
Zilm ü zoriya kedxwaran

Misto Misto Misto Misto
Ji min gazinca neke lo
Derya derda veneke
Were lo lo lo… Misto