Seyda Perinçek - Fermandar Rustem Cudi Kürtçe Şarkı Sözleri


Seyda Perinçek tarafından seslendirilen Fermandar Rustem Cudi eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Fermandar Rustem Cudi eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Fermandar Rustem Cudi Sözleri

Heval Rustem mamoste bü
Bi ilme xwe di peş de bü
Kare wi tim şoreş ü tekoşin
Zanisti ü perwerdehi bü

Kani yade yade Rusteme min
Kani kani fermandare min
Kani kani mamosteye min

Ji bo parastina nirxe xwe eger
di oxira we de em jiyana xwe ji
ji dest bidin, em disa hazir in ji berxwedane re

Pewiste ku em intiqame ji du tiştan hildin.
Yek gericitiya ku dijmin layiqe Kurdan dibine
ye din ji, ew siyaset ü inkara dijmin li ser gele Kurd dide meşandin
Dive em intiqame ji wan hildin.

Heval Çiçek wek nave xwe bü
Çiya bi renge we geş bü
Mina sterke ezmanan
Ji ber çave min winda bü
Kani yade yade Çiçeka min
Kani kani fermandara min
Kani kani rehevala min
Mafe Kurdistan azadkirin bü
Çimki dijmin digot:
Kurd l’ve dere neman,
Ve dere Kurdistan nin e.
Gerilaye rastiye Kurdistane
Careke din l’vedere derxist hole
Elişer bü karwane egidan
Ketibü nav karwane şehidan
Ket nava karwane şehidan
Axa Kurdistan bi we zerin e
Em nahelin heyf ü tola we
Kani yade yade Elişer e min
Kani kani fermandare min
Kani kani rehevale min