Seid Yüsif - Şahe Cejinan Kürtçe Şarkı Sözleri


Seid Yüsif tarafından seslendirilen Şahe Cejinan eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Şahe Cejinan eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Şahe Cejinan Sözleri

Şahe cejna ü şahi ye
Reça cenge dani ye
Nişana kurdatiye
Roni bo rizgari ye
L ‘ ser şopa te dimeşim
Agre te her gurri ye
Newroz me b’ te xwe naskt
Herkes zane Kurd kiye
***
Azadi hate welat
Roja te tac da seri
Roja nü U me hilat
Dijmin bi tirs dineri
Ji wan çave ‘ tey fere

Ber mevan vebü deri
Biji biji her biji
Şahe cejn ü şahiye
^ ^ ^
Ew nave teyi şerin
Her kesek dihiUne
Ew taca teyi zerin
Bi azadi bi mine
Bi te em serfiraz in
Dijmin her dike şine
Bo te em canfida ne .
Şahe cejn ü şahiye
***
Bi xebate kawa hişt
Welat tev bibe buhişt
Ji hezkirina hesinker
Dil bi carek büne mişt
Ev dijmine be ztav
Ji tirsa wixwe di kuşt
Cejna Kurda newroz e
Şahecejn üşahiye