Seid Yüsif - Li hev nayem Kürtçe Şarkı Sözleri


Seid Yüsif tarafından seslendirilen Li hev nayem eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Li hev nayem eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Li hev nayem Sözleri

E’b’ tere l’hev nayem tu cari
T’ maçeki nede min ji leva
Pora tey reş wek şeva tari
Ma ne ezim gurike şeva
Pişti te di tu bi min kari
T’ ez kirim wek kale bire ve
Keç hebün bihtirji hezari
Ke dil revandiji te peve
***
E’j’ te dixeyidim tu zane
Çimkili cem min tü buhayi
Te nadim bi male cihane
Wa piçüka b’mire gihayi
M’ ne xeyidij’ bo ramüsane
Mij’ te di xwest ü te nedayi
Derewine be soz ü civan
Tu mi d’kuji tu b’mi ve nayi
***

Te bixwe çij’min dive beje
Li ber çavem’ tu büyihori
J’ te djle min wa keça heja
Rihe mini şerin bi gori
Bo te ez büme weke geja
Çimki evdiir min diki zori
Çiroka min b’ tere dikreje
Be silavjihe tu dibüri