Xebat Şakir - Daye Sose Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Daye Sose eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Daye Sose eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Daye Sose Sözleri

Çeme Cerehe,
dixwişe xwiş
ü
leme lema te de,
biraninen min
serav ü binav dibin,
zeviyen zarokatiya min,
ü govenden biraninan,
li ber lehiya xwe dibe,
hooooo… çeme Cerehe,
ji kur te,
te bi kur ve here,
ey heval,
li kur te raweste,
li kur te bihenije,
li kur te bi xew ve biçe,
hoooooo çeme Cerehe,
Nerdeham,
Mişefla,
Kevire Hemid,
Qubika weran,
Diyare Feleke
ü ewen din…
li ser ve bebextiya me,
ü ve çifteoxire,
tok ü pesiran,
ji hersa xemsariya me diçirinin.

Li ber şewita derben egala
kaniya hestiran diçike ü
ji qirin ü gaziyan
qirika xirete kelogiri dibe.

Diloki beje daye Sose
li ser mirina hestan  ü
bexiretiya lawan ü
dürbüna zaroken Cerihe
ji ware bav ü kalan.

Li ser tevnepirken bi deriyan ve
ü weraniya Penc gunden berave
xernüfen har ü din
gulen büne qoleg
li ber bina evine
beje daye Sose beje.

Ki we terqin ü yasineke bixwine
li ser tekçüna me li rojava
ü helandina keç ü xortan
ne tegihştin ü nezaniya mezinan
golen hev girik ü tiji xweşil dikin.

Hunermend ji qirika xwe birindara
nema kes guh dide stiran
ü destanen me
Derweşe Evdi
ü
Şex Mirzaye Enqosi,
em govenda mirina xwe digerinin
ü xelvaniye tekçüna xwe dibinin
ü dergüşa azaren xwe dilorinin
di nav bexçe zanyariye de.

Beje daye beje
bera…
denge te
bigeheje quben Hesen Bege
bera…
ew ji
bi ser kavilen gunden  xwe de
bigrin
ü li helandina neviyan binerin
beje daye be rawestan
kezeb tev büne birin
li vir mal tune be şin
dilen bav ü de  ji
dimine xemgin.

beje daye beje
li ser van gulen ne bişkivi
ü simbilen jiyane yen neserdi
di nava gola nezaniye de
mane fetisi
beje daye,
beje, be rawestan beje.

Li ser,
dilen ku tim li wan payize
jiyana be hest, gemar ü pise,
qiz direvin
law bexiret dibin
kezeb perçe dibin
eş ü azar kolika xwe
li nav zeviyen meraniye
datinin ü
xefikan li ber şahiyen me vedidin.

Beje dayike beje
li ser tekçüna me beje
reva qizan
tekçüna lawan
mirina hestan
xemsari ü nezaniya me beje

beje daye Sose beje
be rawestan beje.

26. 09. 2006   Oldenburg / Elmanya